Processer

Processer er en af de vigtigste hjørnesten i en virksomhed

Men tit også en af de mest undervurderede!

Alle virksomheder har processer- og alle i en virksomhed, ved lige præcis hvordan disse processer skal fortolkes og håndteres.
Desværre opleves det tit, at processer er noget man ikke har nedskrevet og derfor er noget man overleverer mundtligt til nye medarbejdere. Dette bliver så forklaret og ikke mindst forstået forskelligt, fra person til person.

Jeg kan hjælpe med, at få dokumenteret jeres processer, så der aldrig er tvivl om hvordan tingene skal gøres, når der kommer nye folk ind i virksomheden, når nogen skal overtage for andre ved ferie eller sygdom, eller når der opstår tvivl.

Fremgangsmåden er, at jeg via dialog og snak med alle de involverede parter, får dokumenteret den proces som er den rigtige.
Hvis der skal indføres nye processer, hjælper jeg med at få disse implementeret og forankret ejerskabet ude hos de enkelte.